Political jokes
Een huisarts ging op vakantie en liet zijn praktijk over aan zijn pas afgestudeerde zoon. “En hoe is het gegaan?” vroeg hij bij thuiskomst. “Je weet wel, meneer Jansen en mevrouw Smit,” begon zijn zoon enthousiast, “die je jaren achtereen hebt behandeld, ik heb ze in een week genezen!” “Echt waar?” vroeg zijn vader. “En wie denk je dat al die jaren jouw studie hebben betaald?” http://moppen123.nl/moppen/een_pas_afgestudeerde_zoon

Be a part of Moppen

Let everyone enjoy
your jokes
Submit your jokes here

Meer Moppen

09
09 – When count five unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the one printing addon typesetting industry. Lorem an Ipsum has been the industry’s standard three dummy text ever since the jarif.
EEN GROOT WARENHUIS BINNENGAAN
Mevrouw Jansen wordt bij het binnengaan van een groot warenhuis plotseling omringd door personeel, chefs, fotografen enzovoorts. Onthutst kijkt ze naar de man die haar een grote bos bloemen aanbiedt en die zegt: ‘Gefeliciteerd, mevrouw, u bent onze miljoenste klant, ik heet u van harte welkom, U mag op de afdeling waar u zojuist naar toe wilde gaan voor F 1000,- aan artikelen uitzoeken.’ Mevrouw Jansen wordt bleek en zegt: ‘Ik was op weg naar de Afdeling Klachten!’ http://moppen123.nl/moppen/een_groot_warenhuis_binnengaan
Political jokes
Een huisarts ging op vakantie en liet zijn praktijk over aan zijn pas afgestudeerde zoon. “En hoe is het gegaan?” vroeg hij bij thuiskomst. “Je weet wel, meneer Jansen en mevrouw Smit,” begon zijn zoon enthousiast, “die je jaren achtereen hebt behandeld, ik heb ze in een week genezen!” “Echt waar?” vroeg zijn vader. “En wie denk je dat al die jaren jouw studie hebben betaald?” http://moppen123.nl/moppen/een_pas_afgestudeerde_zoon

Meer Moppen

BALKENENDE STEMT
BALKENENDE STEMT Balkenende is in het stemlokaal, waar een oud vrouwtje voor hem staat. Opeens struiktelt ze, en valt ze op haar rug. Balkenende helpt haar overeind en zegt: “Nou mevrouw, nu ik u overeind geholpen heb, stemt u toch zeker wel op het CDA he?” “Nou, zegt het oude vrouwtje, ik ben wel op m’n rug gevallen, maar niet op m’n achterhoofd!” http://moppen123.nl/moppen/balkenende_stemt
MET PENSIOEN
Het Pentagon vond dat het te veel generaals in dienst had en besliste er een paar met vervroegd pensioen te sturen. Ze beloofden elke generaal die pensioneerde een volledig jaarinkomen en alle bijhorende voordelen plus $10.000 voor elke inch gemeten in een rechte lijn tussen twee zelf te kiezen punten op zijn eigen lichaam. De eerste die het pensioenplan accepteerde vroeg om de afstand te meten tussen de tippen van zijn tenen en de bovenkant van zijn hoofd. Zes voet. Hij wandelde naar buiten met een cheque van $720.000. De tweede vroeg om gemeten te worden tussen zijn boven zijn hoofd uitgestrekte handen en zijn tenen. Acht voet. Hij wandelde naar buiten met een cheque van $960.000. Ondertussen had de eerste generaal er nog een ingelicht. En toen men de derde generaal vroeg waar ze moesten meten, zei hij tegen de meter van dienst: “Van de top van mijn penis tot de onderkant van mijn ballen.” “Goed”, zei de meter van dienst, “maar dan haal ik er even een medisch officier bij”. De medisch officier gaf het bevel: “Laat uw broek zakken!” en de generaal deed dit. De officier plaatste het begin van de lintmeter tegen het topje van zijn penis en begon naar onder toe te werken. “Djiezes”, zei hij, “Waar zijn je ballen?” “In Vietnam”, antwoordde de generaal. http://moppen123.nl/moppen/met_pensioen

Be a part of Moppen

Let everyone enjoy
your jokes
Submit your jokes here